Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Μείγματα και ΔιαλύματαΜείγμα ονομάζεται το σώμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ τους. Η ανάμειξη των χημικών ουσιών γίνεται σε τυχαίες αναλογίες και κάθε ουσία διατηρεί αμετάβλητες τις αρχικές του ιδιότητες.

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Στοιχεία Μέταλλα και Αμέταλλα, Χημικές Ενώσεις- Μάθημα 2ο

Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας είναι μια κατάταξη των χημικών στοιχείων κατά αύξοντα ατομικό αριθμό. 
Περιλαμβάνει επτά οριζόντιες γραμμές, οι οποίες ονομάζονται περίοδοι, 
και δεκαοκτώ κατακόρυφες στήλες, οι οποίες ονομάζονται ομάδες.